FAQ — UKK

Usein kysytyt kysymykset

 

 1. Miten saan han­kit­tua Orx­ter Edun kouluuni?
  Saat Orx­ter Edun koulu­usi otta­mal­la yhteyt­tä jälleen­myyjäämme Alfa­softi­in, joka hoitaa Opina­jan asi­akku­udet taik­ka toiseen jälleen­myyjään, Edu­s­toreen.
 2. Voinko yksit­täisenä henkilönä saa­da Orx­ter Edun käyttööni?
  Orx­ter Edua pysty han­kki­maan vain oppi­laitos käyt­töön., mut­ta tuot­teemme Orx­ter Junior on täs­mälleen sama tuote, jota myymme yksi­ty­isille. Sitäkin toki voi käyt­tää opetuksessa.
 3. Voinko käyt­tää Edua luokassa?
  Orx­ter Edua voi käyt­tää ryh­mäope­tusti­lanteis­sa. Se toimi­ikin hienos­ti, jos pystyy hyö­dyn­tämään dat­apro­jek­to­ria tai äly­taulua isom­malle joukolle.
 4. Toimi­iko Orx­ter myös älypuhelimella?
  Orx­ter toimii hyvin myös äly­puhe­lim­ien selaimil­la, mut­ta näytön pienu­u­den vuok­si käyt­tö voi olla hankalaa.
  Kan­nat­taa kuitenkin kokeil­la, kos­ka näyt­töjä puhe­limis­sakin on mon­taa eri kokoa.
  Tabletil­la Orx­ter toimii lois­tavasti ja sitä on opti­moitu nimeno­maan tablet-käyttöön.
 5. Mis­tä löy­dän tarkem­paa tietoa tuot­tei­den sisällöistä?
  Jokaisel­la Orx­ter-tuot­teel­la on oma koti­sivun­sa, jos­ta löy­dät tarkkaa tietoa sisäl­löistä ja ominaisuuksista.
  Täl­lä sivul­la ker­romme Orx­ter Edus­ta. Uusista omi­naisuuk­sista saat parhait­en tietoa tilaa­mal­la Orx­terin uutiskirjeen.
  Tilauk­sen voit tehdä sivun alalaidassa.