Kellopeli

  • Soitin: Kellopeli
  • Soit­in­ryh­mä: Kro­maat­ti­nen lyömäsoitin
  • Ääniala: c1 — f2; (C4 — F5); kromaattinen 

Kuvaus

Kel­lopeli on kro­maat­ti­nen lyömä­soitin. Sen kielet ovat met­alliset ja niitä lyödään muo­visil­la, met­allisil­la, puisil­la tai pehmuste­tu­il­la mal­leteil­la eli kapu­loil­la. Kielet ovat usein jär­jestet­ty samal­la taval­la kuin pianos­sa kos­ket­timet. Kel­lopelin ääniala vai­htelee yhdestä oktaav­ista ylöspäin.
Kel­lopele­jä on usei­ta malle­ja läh­tien lap­sille tarkoite­tu­ista alkeis­soit­timista sin­fo­niaorkesterin kellopeleihin. 

Kel­lopelin ääni on eri­tyisen kirkas ja kan­ta­va ja se kuu­luu suurenkin orkesterin läpi hel­posti. Kel­lopeliä käytetään soin­tu­jen ja melo­di­an korostamiseen.
Soti­la­sorkestereis­sa lyyran muo­toisia kel­lopele­jä käytetään myös melodiasoittimina.