Rekisteriseloste

Rek­isteriseloste
22.5.2018

 

Rek­ister­in­pitäjä:
Oy Orx­ter Ltd; y‑tunnus:2220839 – 8
Lakkapolku 2A6, 06100 Porvoo
info@orxter.com

Yhteyshenkilö:
Pekka Suominen
Lakkapolku 2A6, 06100 Porvoo
pekka@orxter.com

Rek­isterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoitus:
Rek­isterin tarkoituk­se­na on asi­akas­suh­teen ja palvelusuh­teen hoitaminen.

Rek­isterin tietosisältö:
Sivulle rekisteröityminen
Nimi ja sähköposti
Tuoteti­lauk­sen yhteydessä
Osoite ja tieto tila­tus­ta tuotteesta

Sään­nön­mukaiset tietolähteet:
Rek­isterin tiedot kerätään Orx­ter-sivuil­ta ja asi­akkaat anta­vat ne itse.
Ulkop­uolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tieto­jen sään­nön­mukaiset luovutukset:
Asi­akasti­eto­ja ei luovute­ta ulkop­uolisille tahoille

Tieto­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asi­akasti­eto­ja ei luovute­ta Suomen ulkopuolelle

Rek­isterin suo­jauk­sen periaatteet:
Rek­ister­istä ei ole ole­mas­sa man­u­aal­ista aineistoa.
Rek­isteri­in pääsee käsik­si vain Oy Orx­ter Ltd:n henkilökunta.

 

Pääset luke­maan rek­isteriselosteen myös tästä.