Sanat


Sanat

  • Sanat eli laululyriikka
  • Sanoituk­sel­la tarkoite­taan musi­ikkikap­paleessa ole­vaa lyriikkaa.
    Orx­terin lyri­ik­ka-työkalu tuo sanoituk­set esi­in yht­enä instrumenttina.
  • Usein käytetään myös ter­miä laul­u­lyri­ik­ka ero­tuk­se­na muus­ta runoudesta.
    Oop­per­akap­palei­den tek­steistä puhut­taes­sa käytetään ter­miä libretto.